Vítejte na projektu Společenská odpovědnost firem v Ústeckém kraji

Vlajka ústeckého kraje

Projekt Společenská odpovědnost firem v Ústeckém kraji, zkráceně "SOFUK" (CZ.1.07/3.2.06/03.0020) je financován z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (prioritní osa 3 - Další vzdělávání, číslo oblasti podpory: 3.2 - Podpora nabídky dalšího vzdělávání).

Realizace projektu probíhá od 1. 7. 2012 do 31. 12. 2013.

 

Nositelem je Okresní hospodářská komora v Chomutově, partnerem Hospodářská a sociální rada Ústeckého kraje. 

 

Projekt je zaměřen na oblast společenské odpovědnosti firem (CSR) - kontinuální závazek podniků chovat se eticky  a přispívat k ekonomickému růstu a zároveň se zasazovat o zlepšení kvality života zaměstnanců a jejich rodin, stejně jako lokální komunity  a společnosti jako celku. CSR - Corporate Social Responsibility - je od 2. pol. 20 století široce diskutovaným pojmem a zahrnuje v sobě široké spektrum aktivit osob spojených přímo s firmou, či působící v jejím okolí, jako jsou např. zaměstnanci, majitelé, akcionáři, odběratelé, dodavatelé.

 

V rámci realizace klíčových aktivit projektu bude vytvořen nový vzdělávací modul s podporou e-learningové aplikace. Modul bude zaměřen jak na propojení teoretické a praktické části CSR, tak zároveň na sociální pilíř CSR, s důrazem na podoblast vyváženosti osobního a pracovního života zaměstnanců (sladění osobního a pracovního života), na podporu jejich dalšího vzdělávání a rozvoje. Cílem je zvýšit spokojenost a loajalitu zaměstnanců, produktivitu práce a tím také konkurenceschopnost firem, jak pro domácí, tak zahraniční trhy.

Zde najdete vyhodnocení testů

Vzdělávací modul CSR - 08_10_2013 - kurz
Příloha 1 firmy
Příloha 2 stakeholders
Příloha 4 tisková zpráva
Vyhodnocení zaměstnanců

Novinky

Firmy se mohou hlásit do soutěže TOP Odpovědná firma. Oceňuje společensky odpovědný byznys19.07.2016

13. ročník ocenění pro nejlepší projekty na poli společensky odpovědného byznysu v ...

Byl vyhlášen druhý ročník Ceny Ústeckého kraje za společenskou odpovědnost21.06.2016

Ve středu 25. května 2016 bylo mezi účastníky, vyhlašovateli, na krajském úřadu ...

Vyhlášení projektu v oblasti společenské odpovědnosti15.06.2016

Dovolujeme si Vás požádat o spolupráci při přípravě sborníku, který by mapoval ...